นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)MarketOfLiving.com, ยึดถือความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง และจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงมีหน้าที่ที่จะอธิบายถึงข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บ นำไปใช้ และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปเยี่ยมชมและอ่านเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ และรูปแบบการใช้งาน
ทางเว็บไซต์ MarketOfLiving.com จำเป็นต้องร้องขอและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้บริการจากช่องทางต่างๆ รวมทั้งเมื่อคุณทำการสมัครสมาชิกผ่าน MarketOfLiving.com เพื่อทำธุรกรรม สื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เขียนบทวิจารณ์ บทความ ทำบันทึก จนถึงการเข้าร่วมในแคมเปญ การชิงโชค หรือโปรโมชันใดๆ โปรดติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝากข้อความของคุณผ่านทางเว็บไซต์ เหล่านี้ คือวิธีการที่เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจจะมีการจัดเก็บผ่านช่องทางอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราจะจัดเก็บนั้นอาจจะมีหลากหลายประเภท ขึ้นกับว่าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลประเภทใด อาทิ:

1. ) ข้อมูลที่คุณให้กับเรา
เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณพร้อมจะเปิดเผยให้กับทางเรา อาทิ :
ชื่อและนามสกุลเต็ม
อีเมลแอดเดรส
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อและรหัสผ่านของสมาชิกในโปรแกรมเว็บ MarketOfLiving.com
บันทึกการสั่งซื้อ และประวัติการใช้จ่ายบนโปรแกรม MarketOfLiving.com
ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ขณะที่ใช้งานระบบโซเชียลมีเดีย
ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เราสามารถจัดเก็บได้เมื่อคุณเปิดการใช้งานเว็บไซต์
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณจะมอบให้ ที่อาจจะรวมอยู่ในโปรแกรมแบบ third parties
อีกทั้งเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังคนรู้จักเพื่อแนะนำเว็บ MarketOfLiving.com เราอาจจะขออนุญาตส่งอีเมลสำหรับการยืนยันเพียงครั้งเดียว และจะไม่แจกจ่ายอีเมลแอดเดรสนั้นๆ ตราบเท่าที่ปลายทางจะทำการสมัครการใช้งาน MarketOfLiving.com

2. ) ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
เราได้ทำการใช้โปรแกรมของกลุ่มบริษัทและบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้โดยไม่เป็นความลับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนจากหน้าเว็บไซต์สู่ฐานข้อมูลหลัก ในแต่ละครั้งที่คุณทำการติดต่อมายังเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บโดยอัตโนมัตินั้น ประกอบไปด้วย IP Address, ยอดเข้าชมเพจ, รูปแบบการเข้าชมเพจ, อุปกรณ์ที่ถูกใช้เพื่อติดต่อมายังอินเทอร์เน็ตและหน้าเพจของเรา ไปจนถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เมื่อคุณใช้งานจากอุปกรณ์โมบายล์ผ่านระบบ cookies และ web beacons ซึ่ง 'cookies' นี้ หมายถึงไฟล์ตัวอักษร ที่จะถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อและรับชมหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราใช้ระบบ cookies เพื่อปรับหน้าโฆษณาที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์อื่นให้ตรงกับความสนใจของคุณและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการเข้าถึง และวิเคราะห์ความสนใจของคุณจากกิจกรรมหน้าเพจ ที่จะช่วยให้เราปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความพึงพอใจของคุณในอนาคต คุณสามารถเลือกที่ตั้งค่า cookies นี้ได้จากหน้าบราวส์เซอร์ของคุณ แต่นั่น จะทำให้เราไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพของการบริการได้อย่างที่ตั้งใจไว้.

เราจะทำการรวบรวมและบันทึกการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล (เช่น ความถี่และจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบผลรวมและวิธีการที่รักษาความเป็นส่วนบุคคล และเราอาจจะนำเอาข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงให้กับผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งอาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ต่อไป 

3.) อีเมลและช่องทางการติดต่ออื่น
เราอาจจะทำการติดต่อคุณผ่านอีเมลเพื่อส่งข้อมูลที่เหมาะสมตามสมควร รวมถึงจดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นที่เราคิดว่าคุณสนใจ ถ้าคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวจากทางเรา คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ที่กำหนดที่แนบมาพร้อมอีเมล คุณสามารถปรับรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารได้ที่หมวด email preference center ในหน้าจอสมาชิกของแอพลิเคชัน MarketOfLiving.com เพื่อปรับได้ตามความเหมาะสม

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เรารวบรวมและจัดเก็บ จะถูกนำมาใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น (อ่านหมวด 1 และ 3 ประกอบ) รวมทั้ง:

เพื่อประมวล ยืนยัน วิเคราะห์ และจบธุรกรรมทางการซื้อขาย
สร้าง บริหาร และจัดการกับระบบสมาชิก
บริการด้านงานช่วยเหลือลูกค้าสัมพันธ์
บันทึกรายการซื้อขาย
เปิดการใช้งานและการติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์ บล็อก และช่องทางโซเชียลมีเดีย
จัดการบริหารการเข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่น
ส่งอีเมลตามความเหมาะสม (โปรดอ่านหมวด 3 : อีเมลและช่องทางการติดต่ออื่น ประกอบกัน)

นโยบายการแบ่งปันข้อมูล
MarketOfLiving.com ไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลที่สาม. แต่ทางเราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลที่สามด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

การจ่ายชำระ การขนส่ง โปรโมชัน และอื่นๆ
เราอาจจะเลือกใช้กลุ่มบริษัทและบุคคลที่สามสำหรับบริหารทางธุรกรรมทางการเงินและการขนส่งที่จำเป็น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอื่นๆ และอาจจะใช้บริการของกลุ่มบริษัทและบุคคลที่สามสำหรับบริการอื่นๆ ในเวลาถัดไป ซึ่งกลุ่มบริษัทและกลุ่มบุคคลที่สามเหล่านี้ ไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง

เงื่อนไขทางกฎหมาย
เรามีสิทธิขาดในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน่วยงานภาครัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานความมั่นคง และกลุ่มบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องขออย่างเป็นกิจลักษณะ (เช่น หมายศาลหรือคำสั่งศาล) ตามที่ทาง MarketOfLiving.com เห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากนั้น ในกรณีที่มีการซื้อขาย ควบรวม หรือส่งมอบบางส่วนหรือทั้งหมดของ MarketOfLiving.com จากกรณียุบกิจการ หรือปิดกิจการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกส่งมอบให้กับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่สามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดสินทรัพย์นั้นๆ เราจะทำการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการที่ข้อมูลนั้นๆ จะถูกนำไปใช้ 

เงื่อนไขลิงค์ไปยังเว็บไซต์กลุ่มบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ MarketOfLiving.com แห่งนี้ได้ทำการแนบลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ง MarketOfLiving.com จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาภาพที่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเต็มใจเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ชม (รวมถึงข้อวิจารณ์ ความคิดเห็น การเผยแพร่ผ่าน Social Medias ที่เกี่ยวข้องในบล็อกของ MarketOfLiving.com จะถือว่าเป็นสิ่งสาธารณะ ที่สามารถอ่าน รวบรวม และใช้โดยผู้ใช้งานอื่นๆ ในกระดานข่าวที่จะส่งข้อความอันไม่ผิดต่อข้อกฎหมาย อีกทั้งชื่อสมาชิก อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ของคุณจะปรากฎขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเผยแพร่ความคิดเห็น หรืออัพโหลดไฟล์ภาพ ซึ่งทางเว็บไซต์ MarketOfLiving.com จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ทำการเผยแพร่ออกไปด้วยตนเอง 

วิธีการที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ
เว็บไซต์ MarketOfLiving.com ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดสำหรับความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต.ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่คุณทำการชำระเงินด้วยระบบ Secure Socket Layer (SSL) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม, ข้อมูลของคุณจะถูกปกป้องทั้งจากการยืนยันเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ ที่ทาง MarketOfLiving.com ใช้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพาะกับ MarketOfLiving.com เท่านั้น

อีกทั้ง MarketOfLiving.com ได้ถูกจัดตั้งใจพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบไฟร์วอลล์และระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยสูง ช่วยป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาทำธุรกรรมอันมิชอบและรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและค่าพื้นฐาน
คุณหรือผู้ใช้งานเว็บสามารถทำการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางการติดต่อได้ด้วยการเข้าสู่หน้าสมาชิกของระบบ MarketOfLiving.com และปรับแก้ได้ตามที่คุณเห็นสมควร
คุณหรือผู้ใช้งานเว็บสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลใดๆ ตามที่เราแจ้งเตือนหรือร้องขอได้ แต่คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบสมาชิกและใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของ MarketOfLiving.com

สิทธิ์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ
หากคุณหรือผู้ใช้บริการต้องการที่จะร้องขอข้อมูลจาก MarketOfLiving.com โปรดส่งอีเมล็มายัง info@marketofliving.com และหรือ info.marketofliving@gmail.com พร้อมข้อมูลส่วนตัวของของคุณที่ใช้บนเว็บ " MarketOfLiving.com" ในหัวข้อและเนื้อหาของจดหมาย   เราจะทำการตอบกลับพร้อมข้อมูลที่ถูกร้องขอไปยังอีเมลแอดเดรสของคุณในทันทีที่ทำได้

การอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัว
MarketOfLiving.com อาจจะทำการอัพเดท ปรับปรุง และแก้ไขนโยบายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการแก้ไขนโยบาย เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทุกครั้ง.

ติดต่อเรา
เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย เปิดรับความเห็น และตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ โดยคุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ : info@marketofliving.com และหรือ info.marketofliving@gmail.com

 

***อัพเดทครั้งล่าสุด 20 เมษายน 2564